Bursa Mantolama

blog-img

Bursa Mantolama

Apartman, fabrika, ofis, okul, hastane ve bütün yapılarda enerji tasarrufu sağlamak sadece ekonomik değil, aynı zaman da çevreyle ilgili bir kazanımdır. Yapıların dış cephelerinin ısı geçirme kat sayısı Bursa Mantolama işlemi ile arzu edilen değerlere getirilmektedir. Dışarıdan ısı yalıtımı, ya da bilinen adı ile mantolamada amaç, yapının mantolanması ve dışarıdan çok yüksek veya çok düşük ısının yapıya girişini engellemektir. Bu sayede yapının iç sıcaklığının korunması söz konusudur. Genel itibariyle dış cephe uygulaması olarak verilen mantolama hizmeti, içeriden de uygulanabilmektedir. Diğer bir yöntem ise sandviç sistem denilen hem içeriden hem de dışarıdan uygulanan mantolama yöntemidir. Yapılan çalışmalar sonucu bu yöntemin pek de başarılı olduğunu göstermemektedir. Mantolama uygulamasına başlamadan önce binanın ne kadarlık bir ısı ihtiyacı olduğu belirlenerek ona göre yalıtım malzemesi seçimi ve bu malzemelerden ne kadar kullanılacağının tayin ve tespiti yapılmaktadır. Mantolama uygulamasını müşteriye maliyetinin önemli bir kısmını oluşturan malzeme sarfiyatının hesaplanması için öncelikle bilinmesi gereken husus binanın ölçümüdür.

Uygulama Öncesi Süreç ve Mevzuat
Mantolama işlemine rehberlik edecek ilk uygulama binanın ölçümüdür. Çalışma yapılacak cephe sayısı, cephelerin boyu ve eni, cephede yer alan pencereler - kapılar - balkonlar ve benzeri boşluklar, tüm cephelerin alanı Bursa mantolama hizmetleri kapsamında ölçülerek kayıt altına alınır. Tüm boşluklar, yapının toplam cephe alanından çıkarılarak uygulama yapılması söz konusu net metrekare değeri elde edilir. Malzemeler tayin ve tespit edildikten sonra silikonlu dış cephe boyası, sıva, sıva filesi, dübel, ısı yalıtım levhası, köşe profili, dekoratif kaplama ve onun astarı gibi malzemeler tedarik edilir. Öte yandan mantolama hizmetinin gerekliliği Kat Mülkiyeti Kanunu’na ilave edilen bir madde ile ortaya konulmuştur. Avrupa Birliği standartlarına uyma adına ısı yalıtımının yaptırılması, kat maliklerinin sayı ile arsa payı çoğunluğuyla verilecek karara bağlanmıştır. Mantolama uygulamasına başlangıç profili ile başlanır. Ardından yapıştırma harcı uygulanır. Dübelleme, kenar ve köşe uygulamaları, donatı sıvası ve filesi işlemi yapılır. Bu işlemlerin ardından hafif sıvanın ardından boya uygulaması yapılır.

Mantolama Uygulama Süreci
Binaya hem ısı hem de ses yalıtımı imkanı sunan işleme Bursa mantolama olarak başlangıç profilinin zemine çıkarılması ile başlanmaktadır. Bunun ölçüsü yalıtım levhası ile kalınlığına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Profillerin çıkarılması sırasında levhaların arka yüzeyine mala vasıtasıyla yapıştırma harcı sürülür. Bu ikinci aşamayı teşkil etmekte olup, harç sürülmesini takiben dış cephe yalıtımı, profil duvara “şaşırtma” yöntemi kullanılarak uygulanmaktadır. Diğer aşama ise dübellemedir. Yapıştırma sonrası harcın kuruması beklenmekte, ardından yalıtım levhasına (strafor) dübeller matkapla delik açılmak suretiyle sabitlenir. Diğer aşamada köşe kısımlara bina özelliğine göre alüminyum ve diğer malzemelerden yapılmış köşe aparatları takılır. Donatı sıvası ve filesi aşamasına geçilir. Köşe profillerinden başlanarak mantolanan her yere “donatı sıvası” tatbik edilir. Kurumadan donatı filesi yerleştirilerek kenarlarının 10’ar santim birbirine binmesi sağlanır. İşlem bittikten sonra filenin üstüne mantolama sıvası sürülür. Donatı sıvasının kurumasını takiben hafif sıva ile sıva yapılır. Arzu edilen kalınlığa göre sıvanın miktarı değişmektedir. Bu uygulama sayesinde alttaki strafor korunmuş ve dekoratif bir görünüm elde edilmiş olur. Ardından silikon boya kullanılarak uygulama zemininin boyanır.

Mantolamanın Avantajları
Öncelikle kendini 3-5 yıl gibi bir zamanda amorti eden mantolama uygulaması yakıt tasarrufu bakımından büyük avantaj sağlar. Kısa sürede daha az yakıt faturaları ile karşılaşılır. Bu iş için uygun krediler bulunmaktadır. Yakıt sarfiyatı düşeceğinden az yakıt ile çok ısınma sağlanmış olacaktır. Aynı zamanda Bursa mantolama hizmeti sayesinde binalarda daha az elektrik kullanılmış olacak ve rutubet de engellenmiş olacaktır. Bu durum, aynı zamanda rutubetten kaynaklanan bakteri oluşumunun da önüne geçilmesi demektir. Hava kirliliğini azaltan mantolama uygulaması binanın kullanım ömrünü de uzatmaktadır. Binanın dış etkenlerin dış cephelerine yaptığı aşındırıcı etkiden korunur. Mantolama en çok çatı ve dış cephelere birlikte uygulandığında en iyi sonucu verir. Toprağa temas eden kısımlar, katların ayrım döşemeleri, havalandırma kanalları ve tesisat boruları da mantolama uygulamasında unutulmaz. Binalarla birlikte binaya ait depo ve garaj gibi yapıların yanı sıra soğuk hava depoları da mantolanabilir.