Bursa Çatı Tamiri

blog-img

Bursa Çatı Tamiri

Zaman içerisinde mevsim şartlarının bir sonucu olarak çatılarda bazı hasarlar oluşmaktadır. Su sızmalarını önlemek ve enerjiden tasarruf etmek için en kısa sürede çatıların tadilatı gerekmektedir. Bu durumdaki çatıların kiremitlerinin kaldırılarak su kanalları tek tek temizlenmesi ve tekrar itina ile dizilmesi gerekmektedir. Halihazırdaki çatı ahşabının bakımının yapılması da önem taşır. Bu bakımdan Bursa çatı tadilatı hizmetleri kapsamında ziftli membran örtülmesi işlemi yapılır. Kiremitler yeniden ilk sıraya galvaniz telle tellenmekte, ip çekilerek dizilmektedir. Dip kısımlar, özellikle baca dip kısımlarına kaplama yapılarak su yalıtımı işlemi gerçekleştirilmektedir. Çatı aktarılırken de çatıdaki mahyalar ile iskelet üstü malzeme kaldırılmaktadır. Kullanılamaz durumdaki kiremitler ile mahyaları değiştirilmektedir. Çimentoyla kiremit mahya hatlarına harç yapıldıktan sonra tutucu takılır. Çatı süpürüldükten sonra temiz bir vaziyette teslim edilmektedir. Çatının yüzey iz düşümünün hesaplanması önemlidir. Çatıdaki boşluklar, hesaplanan rakamdan çıkarılır. Çatı tadilatı ile çatının ömrü, dolayısı ile yapının ömrü uzamaktadır. Uygun malzemeler kullanılarak, işinde uzman olan personelimizle çatı tadilatı hizmeti veriyoruz.

Çatı Tadilatının Detayları ve Etkileri

Çatının su yalıtımı, ısı yalıtımı ve yağmur oluklarının izolasyonu ya da yenilenmesi, çatı karkasının onarımı gibi tadilatlar da Bursa çatı tadilatı kapsamında yapılmaktadır. Bu, çatının tamamen elden geçirilmesi demektir. Uygulamada çatı modeli ile yapının maruz kaldığı iklim şartlarına göre kiremit altı su yalıtımı yapılması söz konusudur. bunun için yalıtım örtüleri ve levhalar gibi malzemeler kullanılmaktadır. Kiremit tipine göre (Marsilya, Osmanlı vb.) levha seçimi yapılmaktadır. Çatıların taşıyıcı kısmı ve çatı kaplaması olarak ikiye ayrıldığının bilincinde olarak bu iki kısım ayrı ayrı ele alınmaktadır. Eskimiş ve yıpranmış parçalar yenileri ile değiştirilmektedir. Doğru çatı tadilatı yapılmadığı takdirde ısı geçişinden kaynaklanan enerji kaybının yüzde 25’lere dayandığı tespit edilmiş olup, gereksiz giderlere katlanmanın yanı sıra biyolojik açıdan da yaşam konforunu düşürmektedir. Ekolojik açıdan yaklaşıldığında ise bu durum atmosfere daha fazla fosil yakıt atığı gönderilmesi anlamına gelmektir. Bu bakımdan çatı tadilatı hassasiyet gerektiren bir durum olup, usta ellerin marifetiyle çatı sistemleri maksimum verimi sağlamaktadır.

Çatı Tadilatı Süreçleri
Tadilat çalışmaları öncesi Bursa çatı tadilatı süreci kapsamında baca sıvaları, çatı iskeleti, su dereleri ve baca dipleri gibi su izolasyonu konusunda en çok dikkat edilmesi gereken detayların incelenmesi yapılmaktadır. Hasar sınıflandırması yapılarak, tamiri mümkün olmayan parçalar değiştirilir. Bu unsurların genelinin değişmesi söz konusu ise müşteri çatı tadilatı yerine çatının tamamen yenisiyle değiştirilmesi yoluna yönlendirilir. Çatı tadilatı kapsamında atılacak diğer adım kiremitlerin döşenmesi için çatı merteklerinin üzerine kiremit altı tahtası çakılmasıdır. Ayrıca söz konusu tahta kaplamalarının üzerine yüksek kalitede su geçirmez bitümlü “membran” örtü serilmesi söz konusudur. Membran örtü kiremitlerden sızması olası suyun aşağılara sızmasını engellemektedir. Kiremitlerin hepsi teker teker kontrol edilerek kırık olanlar yenisiyle değiştirilmektedir. Kontrol sürecinde gereken itina gösterilerek sağlam kiremitlere zarar verilmemesine itina gösterilmektedir. Baca dipleri de suyun en çok sızma yaşattığı unsurlardan birisi olup, uygun su geçirmez malzemelerle kaplanmaktadır. Diğer yandan zaman içerisinde, daha önce yalıtım yapılmış yerlerdeki malzemelerin de yıpranması söz konusudur.

Çatı Tadilatı ve Kontroller
Belli periyotlar dahilinde baca dibi kontrolleri yapılarak Bursa çatı tadilatı süreci kapsamında, özelliğini yitirmiş ya da kısa sürede yitireceğine kanaat getirilen yalıtım malzemeleri yenisiyle değiştirilmektedir. Çatı iskeletinin tadilatında ise taşıyıcı sistemi tahtadan yapılmış çatıların zamanla dış etkenler tarafından çürütüldüğü, esnetildiği ve kırıldığı görülmektedir. Bu da çatının fonksiyonunu eda edememesi ve çökme tehlikesi anlamına gelmektedir. Çatı iskeletindeki hasarlı unsurlar mutlaka yenisi ile değiştirilmektedir. Su yalıtım örtüsü işleminde ise delinmiş, yırtılmış ve yıpranmış su yalıtım örtüleri yenisiyle değiştirilir. Bu işlem yapılırken çatı yalıtım malzemeleri standardına uygun malzemeler seçilir. Çatı tadilatı kapsamında su derelerinin de sürme esaslı çatı yalıtım malzemeleriyle ya da yalıtım membranı ile kaplanması söz konusudur. Yırtılmış veya kalkmış durumdaki membranlar yenilenmektedir. Tüm bu işlemler sürecinde kullanılan malzemelerin CE ve/veya TSE belgesi bulunmaktadır. Kaplama ve yalıtım malzemelerinin yapı projesine ve detaylarına göre kullanımı söz konusudur. Proje/detay yoksa malzemelerin  teknik kılavuza sadık kalarak uygulama yapılmaktadır.