Sonuçları itibariyle ekonomik ve ekolojik yararları bulunan ısı yalıtımı yaygınlaştıkça bilgi kirliliği de artış göstermiştir.

Isı Yalıtımında Doğru Bilinen Yanlışlar

blog-img

Isı Yalıtımında Doğru Bilinen Yanlışlar

Örnek verilecek olursa, binaların iç cephesinde yaşanan küflenme, kararma, mantarlaşma bir su yalıtım konusu olarak görülmektedir. Ancak bu tür oluşumlar, yani yoğuşmalar bir ısı yalıtım sorunudur. Binanın dışından uygulanması söz konusu ısı yalıtımı yapılmalıdır. Yeteri kalınlığa sahip ısı yalıtım malzemeleri ile bu sorunun üstesinden gelinmektedir. Bir diğer doğru bilinen yanlış ise ısı yalıtımın pahalı olduğudur. Ancak ısı yalıtımı asla pahalı bir ısı yalıtım uygulaması olmayıp bina onarım masrafları ile ısıtma - soğutma giderleri göz önüne alındığında daha mantıklı bir yatırımdır. 

Isı yalıtımı, en fazla 2 - 4 yıl içerisinde, kendini amorti etme kabiliyetine sahiptir. Öte yandan kimileri sadece kuzey cepheye yapılacak ısı izolasyon uygulamasının yeterli olduğu kanısına sahiptir. Kimileri de kuzey cephesine kalın, diğer cephelere ise ince yalıtım malzemesi sarf edilmesi gerektiğine inanır. Ancak ısı yalıtımının bir bütün olarak düşünülmesi önem arz eder. Birbirinden farklı ısı iletkenlik özelliğine sahip yapı malzemelerinin arasında ısı köprüsü oluşturulmamalıdır. Bir diğer yanlış kanı ise sıcak yerlerde mantolamaya gerek olmadığıdır. Oysa ki ısı yalıtımı kışın sıcak, yazın serin mekanlar için harcanması söz konusu yakıt ve enerji tasarrufu sağlar. Soğutmak, ısıtmaktan daha maliyetli bir aksiyon olmuştur.


XPS ve EPS olarak kısaltılan ısı yalıtım malzemelerinin sağlıksız olduğu bilgisi de doğru değildir. Her ikisinde de şişirme ajanı olarak gaz kullanılır. Bunların insan sağlığına herhangi bir zararı tespit edilememiştir. Öte yandan yalıtım operasyonunun sadece dış cepheye yapılabildiği de doğruyu yansıtmamaktadır. Bütün cephelerin yanı sıra çatı ve döşemelere de yalıtım işlemi uygulanmalıdır. Sadece cepheden değil çatıdan da enerji kaybı yaşanmaktadır. Binanın zemin kısmı donatılı beton ise zemin, ısı köprüsü vazifesi görür. Binanın kolonlarından çekeceği ısıyı hızlı bir şekilde toprağa verir. Bu da ısı kaybı demektir. Isı yalıtımı ayrıca sadece yakıt tasarrufu için.